POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1. Općenito
1.1 Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica www.laneris.hr iznimno nam je važna. Za zaštitu osobnih podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je trgovačko društvo LANERIS d.o.o. za poslovne usluge, Velika Gorica, Slavka Kolara 72, OIB: 59475405004 kao Voditelj obrade osobnih podataka.

1.2 Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka ( Uredba EU 2016/679 ) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/2018 ).

1.3 Ova Politika zaštite osobnih podataka odnosi se isključivo na web stranicu www.laneris.hr, ne i na eventualne web stranice koje su linkom povezane i vidljive preko naše web stranice.

1.4 Prihvaćanjem ove Politike zaštite osobnih podataka klikom prilikom popunjavanja obrasca za kontakt potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Politika utvrđuje.

2. Sigurnost
2.1 U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo, a koje mjere Vaše osobne podatke štite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.
Mi, međutim, ne možemo jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili sa naše web stranice, stoga je iznimno važno da i Vi sami brinete o sigurnosti Vašeg računala te sigurnoj pohrani osobnih podataka te njihovoj tajnosti.

2.2 Posebno savjetujemo roditelje da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na Internetu.
Mi ne prikupljamo osobne podatke osoba mlađih od 16 godina, te će, po potrebi, na odgovarajućem mjestu, osobe mlađe od 16 godine izričito upozoriti da ni na koji način ne šalju svoje osobne podatke. Ukoliko nam, unatoč tome, neka osoba mlađa od 16 godina proslijedi svoje osobne podatke, molimo roditelje ili skrbnike da nas kontaktiraju kako bismo navedene podatke odmah izbrisali.

3. Prikupljanje i obrada osobnih podataka
3.1 Obrađujemo osobne podatke koje na našoj web stranici unosite samostalno. Podaci se prikupljaju prilikom popunjavanja obrasca za kontakt te kroz dostupne web forme za primanje obavijesti (newslettera) ili kontakt s našim radnicima. Obrada osobnih podataka nužna je za pružanje naših usluga putem naše web stranice.
Svi osobni podaci su prikupljeni temeljem propisa o zaštiti osobnih podatka i općih uvjeta o poslovanju.

3.2 Podatke koje obrađujemo

3.2.1 U svrhu popunjavanja kontakt obrasca – kontakt – obrađujemo podatke:
– e-mail adresa
– ime
– te podatke koje nam Vi pošaljete u poruci
Pravna osnova: legitimni interes – odgovor na Vašu poruku
Rok pohrane: 1 godina, osim u slučaju ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

3.2.2 U svrhu informiranja o našim proizvodima, popustima i akcijama, te poboljšanja naših usluga obrađuje se Vaša e-mail adresa, koju ste naveli prilikom popunjavanja kontakt obrasca, ali samo u slučaju da ste potvrdili da želite primati naše newslettere.
Privolu možete povući u svakom trenutku pomoću opcije za odjavu koja je pri dnu našeg newslettera ili preko odgovarajuće postavke na Vašem korisničkom računu.
Pravna osnova: privola
Razdoblje pohrane: sve dok se privola ne povuče

3.2.3 U svrhu ispunjenja zahtjeva za ostvarivanjem Vaših prava obrađuju se podaci:
– e-mail adresa
– ime, prezime,
– telefonski broj (mobilni ili fiksni broj )
– po potrebi preslika identifikacijskog dokumenta (isključivo radi utvrđenja identiteta ispitanika)
Pravna osnova: legitimni interes
Rok pohrane: 6 godina, osim ako je u tijeku ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva

3.2.4 U svrhu ispunjenja usluge transporta obrađuju se podaci:
– mail adresa
– ime, prezime
– prebivalište, OIB
– telefonski broj (mobilni ili fiksni broj )

Pravna osnova: legitimni interes
Rok pohrane: 6 godina, osim ako je u tijeku ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva

3.3 Partneri – izvršitelji obrade
Mi ne provodimo sve obrade Vaših osobnih podataka samostalno, već za to koristimo pomoć profesionalnih partnera – izvršitelja obrade – koji obrađuju Vaše osobne podatke po našoj izričitoj uputi i nalogu, a u svrhu pružanja naših usluga i naplate.
Naši izvršitelji obrade odabrani su pažljivo te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših osobnih podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka, uz strogo poštovanje Vaših prava.
Izvršiteljima obrade nije dopušteno da osobne podatke koje obrađuju koriste u vlastite ili druge promidžbene svrhe ili da ih otkrivaju trećim osobama.
Mi također nećemo Vaše osobne podatke proslijeđivati trećim osobama – kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.

4. Web kolačići
Koristimo kolačiće koji su isključivo neophodni za ispravno prikazivanje i rad ove web stranice te putem kolačića ne prikupljamo Vaše osobne podatke.

5. Prava koja Vam pripadaju:
5.1 Pravo na pristup – možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši podaci, u koju svrhu i u kojoj mjeri

5.2 Pravo na ispravak – kako biste promijenili netočane osobne podatke, ulogirajte se Vašim korisničkim računom i sami izvršite potrebne ispravke.

5.3 Pravo na brisanje – možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli.
Međutim, potrebno je uzeti u obzir o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je zakonom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično.

5.4 Pravo na prijenos podataka – podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršenja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, na Vaš zahtjev ćemo Vam iste proslijediti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom
obliku. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih na Vaš zahtjev direktno prenijeti drugom voditelju obrade.

5.5 Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka:
– ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka
– ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka
– ako nam za predviđenu svrhu Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva
– ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge

5.6 Pravo na prigovor – obrađujemo li Vaše osobne podatke u javnom interesu ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako smatrate da postoji jači interes za zaštitom Vaših osobnih podataka. Prigovor na slanje marketinških materijala možete podnijeti u svako doba.

5.7 Pravo na žalbu – ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših odobnih podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava i sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.
Osim nama direktno, sa svojim prigovorom ili žalbom, možete se obratiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva 14, 10000 Zagreb.

5.8 Mi ćemo pružiti informacije o poduzetim radnjama najkasnije u roku od mjesec dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva.
Ukoliko je obrada zahtjeva složena ili se radi o velikom broju zahtjeva, taj rok se može produžiti za još dva mjeseca, ali ćemo Vas u tome slučaju izvjestiti o razlozima eventualnog produljenja roka.
Također, ukoliko nismo u mogućnosti postupiti po Vašem zahtjevu, o našoj odluci ćemo Vas izvijestiti, uz navođenje razloga za takvu odluku, te mogućnosti podnošenja pritužbe ili žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
U slučaju da su zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupati po zahtjevu.

Download: obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava

6. Uvjeti i izmjene
Uvjeti ove Politike o zaštiti osobnih podataka i kolačićima, uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja ove Politike, izuzev kolačića trećih strana. LANERIS d.o.o. za poslovne usluge zadržava pravo izmjene ove Politke kako bi prenijela nove informacije o načinima na koje LANERIS d.o.o. za poslovne usluge na svojim web stranicama štiti Vaše osobne podatke.

Za ostvarenje Vaših prava i svih dodatnih pitanja molimo kontaktirajte nas:

Kontakt podaci voditelja obrade:

LANERIS d.o.o. za poslovne usluge Velika Gorica, Slavka Kolara 72, OIB: 59475405004 Telefon: 01/5617-601 E-mail: laneris@laneris.hr

Zagreb, 25.05.2018. godine